The turning point?

 

Metierkonferansen er møteplassen for alle som jobber i og med prosjekter. Velkommen til en dag som vil gi deg inspirasjon til å utnytte muligheter og skape idéer for fremtidsrettede prosjektorganisasjoner. Sikre deg en plass på konferansen i dag!

11. mai, 2017

4 500, - eks. mva

Scandic St. Olavs plass

Velkommen til Metierkonferansen 2017

Prosjektene har aldri vært viktigere enn nå. Skal vi evne å utvikle Norge raskt nok og sikre grunnlaget for fremtidig verdiskapning så må vi forbedre måten vi håndterer prosjektene på. Vi står ovenfor et "turning point" i prosjektverden og  trenger nye måter å jobbe på for å løse samfunnsutfordringene raskere og bedre.
  • Spennende foredragsholdere
  • 3 parallelle spor med mange lærerike foredrag
  • Få inspirasjon og motivasjon til å yte ekstra i prosjektene
  • Unik mulighet til å knytte verdifulle kontakter
  • Mingling og tapas etter konferansen
"En ypperlig arena for å grave dypere i faget prosjektledelse og få innblikk i sammenhenger mellom prosjekter på kryss av bransjer. Konferansen peker på viktigheten av menneskelig fokus og innovasjon for å kunne lykkes med prosjektgjennomføringen." Tidligere deltaker

PROGRAM

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe og lett frokost

09:00 - 09:15

Åpning og velkommen

Halvard Kilde, Adm.Dir, Metier

09:15 - 09:45

Hvordan står det til med prosjektmodenheten i Norge, og hva er veien videre?

Presentasjon av Metierundersøkelsen 2017.

Ragnar Ek, Direktør Energi, Metier

09:45 - 10:30

Ny standard for prosjektledelse i advokatbransjen

Som første store advokatfirma i Norge setter Thommessen en ny standard for prosjektgjennomføring i advokatbransjen. Gjennom fokus på og opplæring i prosjektledelse, skapes større forutsigbarhet, riktig arbeidsfordeling og effektivitet i sakene man jobber på, slik at målsetningene nås og de beste resultatene skapes for firmaets klienter.

Sverre Tyrhaug, Managing partner i advokatfirmaet Thommessen

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:45

Å lede i en verden i akselererende endring

Læring og innovasjon er nøkkelbegreper i en stadig mer hektisk verden. Men hva betyr det i praksis - for din organisasjon og ledelse? Etter lederroller i Google og Procter & Gamble, jobber David i dag som katalysator for endring og som rådgiver for ledergrupper i multinasjonale selskaper og oppstartsbedrifter. David er en foreleser som inspirerer og varmer. Han bruker humor og har en uvanlig evne til å forenkle de utfordringene du og din organisasjon sliter med for å få ting til å skje.

David Ståhlberg - rådgiver, forfatter og foredragsholder om digital transformasjon

11:45 - 12:45

Lunsj

PARALLELLE SESJONER

IKT/Digitalisering
Helse
Bygg og anlegg

12:45 - 13:15

Ledelse og styring av komplekse IKT prosjekter og program

Med en ambisjon om å være den ledende leverandøren av integrerte IT-tjenester og løsninger i Norge, må EVRY ligge i forkant når det gjelder styring og ledelse av komplekse prosjekter og program. For å sikre at de også fremover leverer i henhold til kundenes forventninger, har de etablert det strategiske forbedringsinitiativet «EVRY Project Excellence». Målet med initiativet er å være den aktøren som leder an utviklingen, og som representerer beste praksis innen prosjekt- og programledelse internasjonalt.

Hør mer om EVRY Project Excellence, hva programmet består av, suksessfaktorene for slike program og hvordan dette initiativet nå har blitt en sentral del av det å levere gjentagende gode prosjekter i EVRY.

Kolbjørn Haarr, konserndirektør, EVRY Norge

 

12:45 - 13:15

gunnar-stumoIndustrialisert byggeprosess

Lar det seg gjøre å bygge et sykehus på fabrikk i Tyskland, frakte det til Kirkenes og få et bra resultat? Hvorfor gjorde vi det, hvordan blir det gjort og hva oppnådde vi? Ville vi gjort det igjen?

Gunnar Stumo, Sivilarkitekt, OEC Gruppen. Byggherrens prosjektleder i Nye Kirkenes Sykehus i byggefasen.


12:45 - 13:15

Trond ÅsheimSolsmaragden i Drammen

- Er det mulig å forene behovet for kortreist, miljøvennlig solenergi med fremragende arkitektur – uten at det koster skjorta?

Bygge- og eiendomsbransjen er kjent for å være svært konservative med hensyn til å ta i bruk nye metoder, materialer og løsninger. Byggeprosjektene får stadig et større antall rådgivere med hvert sitt spesialfelt, men ingen har hovedansvaret for å foreslå nye, innovative løsninger – i alle fall ikke på tvers av fagområdene. Åsheim deler erfaringer med dette prosjektet som et lite bidrag til «det grønne skiftet».

Trond Åsheim, Adm. dir. i Union Eiendomsutvikling

13:20 - 13:50

Prosjektmetode i Politiet

Hvordan kan prosjektmodenheten i politiet økes gjennom tilpasset metodeutvikling? Hvorfor og hvordan tilpasse prosjektmetoden til modenheten i organisasjonen? Foredraget ser på gevinstarbeid som et eksempel.

Jan-Magne Torp, Seniorrådgiver prosjektmetode, Politidirektoratet, IKT-avdelingen/seksjon for portefølje og prosjekt

13:20 - 13:50

Fremtidens Omsorgsbygg: Bedre prosjekt - Bedre bygg - Bedre liv

Omsorgsbyggs prosjektportefølje vokser meget raskt, og de neste årene skal de bygge for over 10 milliarder kroner. For å møte de nye utfordringene og ambisjonene med en økt prosjektportefølje, miljømålsettinger og nye løsninger har Omsorgsbygg iverksatt forbedringsprogrammet BLINK. BLINK skal sikre at Omsorgsbygg er den ledende aktøren hva gjelder utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. I utviklingsarbeidet inngår hovedpilarene i en profesjonell prosjektvirksomhet; prosjektmodellen, -eierstyringen, -systemene, kompetansebyggingen internt og kompetansekrav satt til alle som skal jobbe for Omsorgsbygg fremover. Hør mer om hvordan Omsorgsbygg vil sikre at de beste omsorgsbyggene for samfunnet realiseres gjennom riktige og effektive prosjekter.

Per Morten Johansen, Adm. direktør Omsorgsbygg Oslo KF

13:20 - 13:50

Fergefri E39 prosjektet med fjordkrysninger i verdensklasse

Realiseringen av fergefri E39 krever at det utvikles grensesprengende løsninger for kryssing av de store fjordene på Vestlandet. I dette arbeidet trekker Statens Vegvesen på prosjektorganisasjoner bestående av høykompetente miljøer fra blant annet offshore,  samferdsel og forskning.  Dr.techn.Olav Olsen er verdensledende innen prosjektering av offshore betongkonstruksjoner og har i de senere årene arbeidet med konsepter for en rekke fjordkryssinger. Selskapet vil dele noen av sine erfaringer fra disse prosjektene.

Olav Weider, Managing Director i Dr.techn.Olav Olsen

13:50 - 14:10

kaffepausePause

13:50 - 14:10

kaffepausePause

13:50 - 14:10

kaffepausePause

14:10 - 14:40

Digitalisering og fremtidsbilder

Er det mulig å forestille seg at de teknologiske fremskrittene vil fortsette – ikke bare i samme takt som før, men eksponentielt? At vi om 20 år vil være en million ganger så avanserte som i dag? Og hva innebærer dette for næringsliv og forvaltning? Hvordan skal vi greie å henge med? Og hva er konsekvensen av å sakke akterut?

Rolv-Erik Spilling, tidligere Executive Vice President & CEO Telenor Digital Services og nå grunnlegger av konsulent- og utviklingsselskapet Gture, deler realiteter og fremtidsvisjoner med oss. Hva krever endringene av oss, hva bør vi være opptatt av og hva er prosjektenes rolle i den galopperende digitaliseringen vi er vitner til og deltakere i? Velkommen til et virkelig engasjerende foredrag som åpner øynene for hva som møter oss og som garantert påvirker måten vi ser på mulighetene og utfordringene som møter oss fremover!

Rolv-Erik Spilling, Co founder Gture AS

14:10 - 14:40

Stein KinserdalLedelse og teknologioptimisme – utfordringer og muligheter

For mange er Sykehuset i Vestfold kjent for sunn sykehusøkonomi og realisering av store ambisjoner. «Nybrottsarbeid» er begrep som stadig tas frem i beskrivelsen av det pågående 7. byggetrinn, Tønsbergprosjektet, der utnyttelse av ny teknologi står helt sentralt. Som administrerende direktør i Sykehuset i Vestfold vil Stein Kinserdal snakke om et helsevesen som står foran store endringer. Han har klare meninger om hvordan helseforetaksledelsen må endre måte å fatte beslutninger på og tenke nytt for å dra nytte av teknologiske muligheter. Kinserdal vil også berøre hvilke ledelsesutfordringer vi står overfor gitt dagens betydelige teknologioptimisme og bevegelige målbilder.

Stein Kinserdal, Administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold

14:10 - 14:40

Gjennomføring av EPC prosjekter  i jernbanesektoren

Follobaneprosjektet er så langt det desidert største infrastrukturprosjektet i Norge. Follobaneprosjektet er også det første infrastrukturprosjektet som benytter Totalentrepriser (EPC-kontrakter) til samtlige hovedarbeider. Med kontraktstørrelse på opp mot 9 mrd. er også dette grensesprengende i denne typen prosjekter i Norge.

Innlegget vil ta for seg de vurderinger som ble utført i forbindelse med inndeling og oppbygging av kontraktene. Videre vil erfaringer, etter at ca. 45% av prosjektet er gjennomført, bli gjennomgått, samt enkelte råd til fremtidige prosjekter.

Erik Smith, Prosjektdirektør Follobaneprosjektet, Bane NOR

FELLES SESJON

14:40 - 15:00

Pause

15:00 - 16:00

Who dares wins - i storm og stillhet i polarheltenes kjølvann

Jarle Andhøy tar oss med til jordens ytterkant og forteller om dem som gjennomførte "det umulige" , og hvordan han bemanner teamet for å nå målet i verdens mest ekstreme farvann.

Jarle Andhøy, Ekspedisjonsleder

16:00 - 16:10

Oppsummering, takk og vel hjem

Halvard Kilde, Adm. Dir., Metier

16:10 - 18:00

Tapas og drikke i baren